Tin tức

TỶ TRỌNG CỦA ĐÁ QUÝ

Trong lĩnh vực nghiên cứu đá quý, bên cạnh các tiêu chí về màu sắc, độ cứng, chiết suất, bao thể đặc trưng, hình dạng tinh thể, độ dẫn nhiệt… tỷ trọng của khoáng vật cũng lại một đại lượng vô cùng quan trọng để xác định chính xác đó là loại đá quý nào.

Tỷ trọng phụ thuộc vào cấu trúc tinh thể của đá quý. Hai khoáng vật có chung thành phần hóa học nhưng lại có thể khác nhau về tỷ trọng như graphit thuộc hệ 6 phương ( tỷ trọng xấp xỉ 2) và kim cương thuộc hệ lập phương (tỷ trọng 3,52). Tỷ trọng cũng phụ thuộc vào thành phần hóa học của khoáng vật đá quý. Đa phần đá quý có giá trị tỷ trọng trung bình.

Dưới đây là bảng tỷ trọng của các dòng đá quý phổ biến trên thị trường:

Tên đá

Tỷ trọng

Thành phần hóa học

Cinnabar

8.0-8.2

Mercury sulfide

Cassiterite

6.7-7.1

Tin oxide

Cerussite

6.46-6.57

Lead carbonate

Scheelite

5.9-6.3

Calcium tungstate

Cuprite

5.85-6.15

Copper oxide

Hematite

5.12-5.28

Iron oxide

Barite

4.43-4.46

Barium sulfate

Spessartite Garnet

4.12-4.18

Manganese aluminum silicate

Painite

4.01

Calcium aluminum zirconium borate

Ruby

3.97-4.05

Aluminum oxide

Star Ruby

3.97-4.05

Aluminum oxide

Celestine

3.97-4.00

Strontium sulfate

Sapphire

3.95-4.03

Aluminum oxide

Star Sapphire

3.95-4.03

Aluminum oxide

Zircon

3.93-4.73

Zirconium silicate

Almandine Garnet

3.93-4.30

Iron aluminum silicate

Sphalerite

3.90-4.10

Zinc sulphide

Rhodolite Garnet

3.84

Magnesium aluminum silicate

Color-Change Garnet

3.78-3.85

Complex aluminum silicate

Malaia Garnet

3.78-3.85

Complex aluminum silicate

Gaspeite

3.71

Nickel magnesium iron carbonate

Demantoid Garnet

3.7-4.1

Calcium iron silicate

Azurite

3.77-3.89

Basic copper carbonate

Alexandrite

3.70-3.78

Beryllium aluminum oxide

Alexandrite Cat’s Eye

3.70-3.78

Beryllium aluminum oxide

Chrysoberyl

3.70-3.78

Beryllium aluminum oxide

Chrysoberyl Cat’s Eye

3.70-3.78

Beryllium aluminum oxide

Vanadium Chrysoberyl

3.70-3.78

Beryllium aluminum oxide

Mali Garnet

3.65

Calcium aluminum silicate

Benitoite

3.64-3.68

Barium titanium silicate

Pyrope Garnet

3.62-3.87

Magnesium aluminum silicate

Taaffeite

3.60-3.62

Magnesium beryllium aluminum oxide

Grossular Garnet

3.56-3.73

Calcium aluminum silicate

Hessonite Garnet

3.56-3.73

Calcium aluminum silicate

Leuco Garnet

3.56-3.73

Calcium aluminum silicate

Tsavortie Garnet

3.56-3.73

Calcium aluminum silicate

Spinel

3.54-3.63

Magnesium aluminum oxide

Kyanite

3.53-3.70

Aluminum silicate

Sphene (Titanite)

3.52-3.54

Calcium titanium silicate

Diamond

3.50-3.53

Carbon

Imperial Topaz

3.49-3.57

Aluminum flousilicate

Topaz

3.49-3.57

Aluminum flousilicate

Sinhalite

3.46-3.50

Magnesium aluminum borate

Rhodochrosite

3.45-3.70

Manganese carbonate

Serendibite

3.42-3.52

Complex borosilicate

Uvarovite Garnet

3.41-3.52

Calcium chromium silicate

Rhodonite

3.40-3.74

Manganese silicate

Tanzanite

3.35

Calcium aluminum silicate

Idocrase (Vesuvianite)

3.32-3.47

Aluminum calcium silicate

Epidote

3.30-3.55

Calcium aluminum iron sorosilicate

Hemimorphite

3.30-3.50

Hydrous basic zinc silicate

Diaspore

3.30-3.39

Hydrated aluminum oxide

Jadeite Jade

3.30-3.38

Sodium aluminum silicate

Peridot

3.28-3.48

Magnesium iron silicate

Dioptase

3.28-3.38

Copper cyclosilicate

Jeremejevite

3.28-3.31

Aluminum borate

Kornerupine

3.27-3.45

Magnesium aluminum borosilicate

Dumortierite

3.28-3.41

Aluminum borate silicate

Axinite

3.26-3.36

Calcium aluminum borosilicate

Malachite

3.25-4.10

Basic copper carbonate

Sillimanite

3.27

Aluminum silicate

Chrome Diopside

3.22-3.38

Calcium magnesium silicate

Diopside

3.22-3.38

Calcium magnesium silicate

Enstatite

3.20-3.30

Magnesium silicate

Apatite

3.16-3.23

Fluoro or chloro calcium phosphate

Cat’s Eye Apatite

3.16-3.23

Fluoro or chloro calcium phosphate

Zoisite

3.15-3.38

Calcium aluminum silicate

Hiddenite

3.15-3.21

Calcium aluminum silicate

Kunzite

3.15-3.21

Calcium aluminum silicate

Clinohumite

3.13-3.75

Magnesium silicate

Euclase

3.10

Beryllium aluminum hydroxide silicate

Andalusite

3.05-3.20

Aluminum silicate

Nephrite Jade

2.90-3.03

Calcium aluminum iron silicate

Datolite

2.90-3.00

Calcium boron hydroxide nesosilicate

Chrome Tourmaline

2.82-3.32

 

Paraiba Tourmaline

2.82-3.32

Sodium lithium boron silicate with chromium

Rubellite Tourmaline

2.82-3.32

Sodium lithium boron silicate with chromium

Tourmaline

2.82-3.32

Sodium lithium boron silicate with chromium

Prehnite

2.82-2.94

Basic calcium aluminum silicate

Lepidolite

2.80-2.90

Potassium aluminum lithium silicate

Sugilite

2.76-2.80

Potassium sodium lithium iron manganese aluminum silicate

Ammolite

2.75-2.80

Calcium carbonate

Eudialyte

2.74-2.98

Zirconium silicate

Larimar (Pectolite)

2.74-2.88

Sodium calcium inosilicate hydroxide

Calcite

2.69-2.71

Calcium carbonate

Cobaltocalcite

2.69-2.71

Calcium carbonate & cobalt

Aquamarine

2.68-2.74

Aluminum beryllium silicate

Emerald

2.67-2.78

Aluminum beryllium silicate

Golden Beryl

2.66-2.87

Aluminum beryllium silicate

Goshenite Beryl

2.66-2.87

Aluminum beryllium silicate

Morganite

2.66-2.87

Aluminum beryllium silicate

Red Beryl (Bixbite)

2.66-2.87

Aluminum beryllium silicate

Labradorite

2.65-2.75

Sodium calcium aluminum silicate

Andesine

2.65-2.69

Sodium calcium aluminum silicate

Amethyst

2.65

Silicon dioxide

Ametrine

2.65

Silicon dioxide

Citrine

2.65

Silicon dioxide

Rock Crystal

2.65

Silicon dioxide

Rose Quartz

2.65

Silicon dioxide

Smoky Quartz

2.65

Silicon dioxide

Aventurine

2.64-2.69

Silicon dioxide

Oligoclase

2.62-2.67

Sodium calcium aluminum silicate

Sunstone

2.62-2.65

Sodium calcium aluminum silicate

Pearl

2.60-2.85

Calcium carbonate

Coral

2.60-2.70

Calcium carbonate

Agate

2.60-2.64

Calcium carbonate

Jasper

2.58-2.91

Calcium carbonate

Iolite

2.58-2.66

Magnesium aluminum silicate

Bloodstone

2.58-2.64

Silicon dioxide

Carnelian

2.58-2.64

Silicon dioxide

Chalcedony

2.58-2.64

Silicon dioxide

Chrome Chalcedony

2.58-2.64

Silicon dioxide

Chrysoprase

2.58-2.64

Silicon dioxide

Gem Silica

2.58-2.64

Silicon dioxide

Onyx

2.58-2.64

Silicon dioxide

Scapolite

2.57-2.74

Sodium calcium aluminum silicate

Moonstone

2.56-2.59

Potassium aluminum silicate

Amazonite

2.56-2.58

Potassium aluminum silicate

Orthoclase

2.56-2.58

Potassium aluminum silicate

Charoite

2.54-2.78

Complex alkaline calcic silicate

Williamsite

2.51-2.63

Hydrous magnesium iron phyllosilicate

Poudretteite

2.51-2.53

Potassium sodium boron silicate

Lapis Lazuli

2.50-3.00

Sodium calcium aluminum silicate

Howlite

2.45-2.58

Calcium borosilicate hydroxide

Carletonite

2.45

Hydrated potassium sodium calcium carbon  silicate

Hauyne

2.40-2.50

Sodium aluminum silicate

Petalite

2.40

Lithium aluminum phyllosilicate

Obsidian

2.35-2.60

Siliceous glassy rock

Hambergite

2.35

Beryllium borate

Moldavite

2.32-2.38

Silicon dioxide compound with other minerals

Turquoise

2.31-2.84

Hydrated copper aluminum phosphate

Hackmanite

2.14-2.40

Sodium aluminum chloride silicate

Sodalite

2.14-2.40

Sodium aluminum chloride silicate

Chrysocolla

2.00-2.40

Hydrous copper silicate

Mexican Fire Opal

1.88-2.50

Hydrous silicon dioxide

Opal

1.88-2.50

Hydrous silicon dioxide

Ulexite

1.65-1.95

Hydrated sodium calcium borate hydroxide

Jet

1.19-1.35

Carbon (bituminous coal)

Amber

1.05-1.09

Fossilised organic resin

01/07/2023 Showroom đá quý Mr.Minh

 
 

Bài viết khác:

 

Thống kê truy cập

  • Đang Online:2
  • Truy cập hôm nay:3
  • Truy cập hôm qua:392
  • Tổng lượt truy cập:18.001

Hotline